Όροι χρήσης

1. Εισαγωγή

Οι κατωτέρω όροι και προϋποθέσεις αφορούν τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου www.ereserve.gr, της υπηρεσίας e-reserve.gr και κάθε υπηρεσίας που παρέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, online, τηλεφωνικά ή μέσω κινητής συσκευής.

Με την πρόσβαση, πλοήγηση ή χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας (ενδεικτικά: εγγραφή μέλους, διενέργεια κράτησης, αξιολόγηση καταστήματος κ.λπ.) του παρόντος ιστοτόπου, μέσω οποιασδήποτε συσκευής, λειτουργικού συστήματος ή εφαρμογής συνάγεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και πλήρως αποδεχτεί τους παρόντες όρους χρήσης, τα παραρτήματά τους, την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων και Cookies.

Οι παρόντες Όροι καθώς και τα παραρτήματά τους συνιστούν νομικά δεσμευτική σύμβαση μεταξύ του site και του χρήστη του παρόντος ιστοτόπου.

Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης. παρακαλούμε να μη συνεχίσετε τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου καθώς και οποιασδήποτε υπηρεσίας παρέχεται από αυτόν.


2. Όροι

Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ισχύουν οι ορισμοί:

ereserve.gr”, “e-reserve”, «εμείς», «μας», «Υπηρεσία», «Πλατφόρμα», «Εταιρία», «παρόν ιστότοπος» αφορούν το www.ereserve.gr και την Εταιρία με την επωνυμία«ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο “E-PR”.

«χρήστης» νοείται ο κάθε ένας/μία που επισκέπτεται τον παρόντα ιστότοπο, πλοηγείται σε αυτόν, κάνει χρήση κάθε προσφερόμενης δυνατότητα, διενεργεί κράτηση, υποβάλλει σχόλια ή αξιολόγηση, διοργανώνει εκδήλωση, κατοχυρώνει προσφορά, εγγράφεται ως μέλος

«κατάστημα» νοείται κάθε είδος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, χώρου αναψυχής, χώρου μαζικής συνάθροισης κοινού, χώρου διοργάνωσης εκδηλώσεων το οποίο προβάλλεται στην «πλατφόρμα» και δίνει τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη να πραγματοποιήσει κράτηση ή να διοργανώσει εκδήλωση

«Κράτηση» νοείται η συμπλήρωση της σχετικής φόρμας και το αίτημα που υποβάλλεται με αυτήν για πραγματοποίηση κράτησης από το χρήστη για συγκεκριμένο αριθμό ατόμων, σε συγκεκριμένο κατάστημα, για συγκεκριμένη ώρα και ημερομηνία.


3. Αντικείμενο των υπηρεσιών μας

Ο ιστότοπος www.ereserve.gr αποτελεί υπηρεσία που παρέχεται από την Ομόρρυθμη Εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο “E-PR” , με έδρα στην οδό 25ης Μαρτίου αρ. 100 του Δήμου Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ.:800742593 (Ζ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης), αρ. ΓΕΜΗ:139229806000  και τηλέφωνο: 2310330599

To ereserve.gr αποτελεί μία online πλατφόρμα με σκοπούς: Να προσφέρει τη δυνατότητα σε καταστήματα να προβάλλονται μέσω αυτής με δημιουργία σχετικής καταχώρησης, να παρέχει τη δυνατότητα στα καταστήματα να δέχονται κρατήσεις μέσω της πλατφόρμας. Να παρέχει στους επισκέπτες και στα μέλη της τη δυνατότητα  διενέργειας κράτησης σε καταστήματα, να τους παρέχει τη δυνατότητα αποκλειστικών προσφορών και προνομίων, τη δυνατότητα αξιολόγησης και κριτικής των καταστημάτων. Να προσφέρει στα μέλη της τη δυνατότητα δημιουργίας και διοργάνωσης των δικών τους εκδηλώσεων σε καταστήματα.

Η online πλατφόρμα του ereserve.gr λειτουργεί αποκλειστικά ως διαμεσολαβητής μεταξύ των καταστημάτων και των επισκεπτών, χρηστών και μελών της, με σκοπό τη διενέργεια κράτησης για συγκεκριμένο αριθμό ατόμων, για συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα σε κατάστημα που επιλέγεται από τον επισκέπτη/χρήστη/μέλος.

3.1 Δωρεάν Παροχή των υπηρεσιών μας

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται δωρεάν και χωρίς αντίτιμο προς τον επισκέπτη/χρήστη/μέλος της πλατφόρμας ο οποίος διενεργεί κράτηση, επιλέγει προσφορά, ή δημιουργεί δική του εκδήλωση.  Η διενέργεια της κράτησης πραγματοποιείται χωρίς καμία χρέωση του χρήστη.

Η κατανάλωση του επισκέπτη/χρήστη/μέλους που διενέργησε την κράτηση στο κατάστημα επιλογής του χρεώνεται και τιμολογείται με βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του εκάστοτε καταστήματος και ουδεμία συμμετοχή και ευθύνη φέρει το ereserve.gr.

Ενδέχεται να υπάρχει πολιτική ελάχιστης χρέωσης/κατανάλωσης σε κατάστημα, η οποία θα αναγράφεται ρητά στις πληροφορίες του καταστήματος στην πλατφόρμα. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος πραγματοποιήσει κράτηση σε κατάστημα με ελάχιστη χρέωση/κατανάλωση, δεσμεύεται ότι θα την τηρήσει και ουδεμία ευθύνη φέρει η υπηρεσία.


4. Χρήση των Υπηρεσιών

Για την πλοήγηση στον ιστότοπο, την αναζήτηση των προφίλ των καταστημάτων, τη διενέργεια κράτησης, τη δημιουργία ατομικής εκδήλωσης και την κατοχύρωση προσφοράς σε κράτηση δεν απαιτείται η εγγραφή του χρήστη ως μέλους του ιστοτόπου.

Για τη δημιουργία εκδήλωσης από το χρήστη, απαιτείται η εγγραφή του ως μέλους.

Για τη δημιουργία προφίλ καταστήματος στον ιστότοπο και τη δυνατότητα αποδοχής κρατήσεων μέσω της πλατφόρμας απαιτείται επικοινωνία με το ereserve.gr, μέσω της ειδικής φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή μέσω των στοιχείων επικοινωνίας.

Με τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου, τη διενέργεια κράτησης, τη διοργάνωση εκδήλωσης ή με τη χρήση οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας παρέχεται από το site ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι:

Α) Είναι ενήλικος, έχοντας συμπληρώσει τα 18 χρόνια

Β) Τα προσωπικά στοιχεία που έδωσε στη φόρμα κράτησης είναι ορθά και αληθή

Γ) Διάβασε και κατανοεί την πολιτική του καταστήματος στο οποίο έκανε κράτηση και δεσμεύεται να συμμορφωθεί με αυτή.

5. Εγγραφή Μέλους

Με την εγγραφή χρήστη ως μέλους, παρέχονται αποκλειστικά επιπλέον δυνατότητες, κατά τη διακριτική ευχέρεια της πλατφόρμας. Αυτές αφορούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τη δυνατότητα αξιολόγησης, υποβολής σχολίων και κριτικής των καταστημάτων, δυνατότητα συμμετοχής σε αποκλειστικές εκδηλώσεις με δικαίωμα συμμετοχής μόνο των μελών του ereserve.gr, δυνατότητα παροχής αποκλειστικών προσφορών και εκπτώσεων, τη δυνατότητα δημιουργίας δικής τους εκδήλωσης σε κατάστημα που παρέχει τη σχετική επιλογή.

Με την εγγραφή ως μέλους, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα πως τα στοιχεία που συμπλήρωσε στη σχετική φόρμα εγγραφής είναι ορθά και αληθή.

Το εγγεγραμμένο μέλος αποδέχεται την αποστολή από την υπηρεσία ενημερωτικού newsletter, μία φορά την εβδομάδα κατά μέγιστο, με ενημέρωση για τα νέα, τις εκδηλώσεις, τις προσφορές και τις δράσεις του ereserve.gr


6. Κράτηση

Η διενέργεια κράτησης από χρήστη σε οποιοδήποτε κατάστημα δημιουργεί νομικά δεσμευτική σχέση μεταξύ αυτού και του καταστήματος. Από την ολοκλήρωση της κράτησης, το site λειτουργεί αποκλειστικά ως μεσάζων, αποστέλλοντας τα στοιχεία της κράτησης στο κατάστημα, αποστέλλοντας ενημερωτικό μήνυμα ή/και email στο χρήστη και επιβεβαιώνοντας την κράτηση.


6.1 Επικοινωνία μετά την κράτηση

Με την ολοκλήρωση μιας κράτησης, ο χρήστης συμφωνεί να λάβει ένα e-mail ή ένα μήνυμα στο δηλωθέν κινητό τηλέφωνο (sms), το οποίο θα επιβεβαιώνει και οριστικοποιεί την κράτηση.

Σε περίπτωση μεγάλης κράτησης [για περισσότερα από έξι (6) άτομα] ο χρήστης, πέραν της αρχικής ενημέρωσης με email/sms συμφωνεί να λάβει και τηλεφωνική κλήση επιβεβαίωσης στον αριθμό επικοινωνίας που έχει δηλώσει κατά τη συμπλήρωση της φόρμας.


7. Συμπεριφορά του Χρήστη στο Κατάστημα

Κάθε χρήστης που επισκέπτεται κατάστημα έχοντας κάνει κράτηση μέσω της πλατφόρμας του ereserve.gr, φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη συμπεριφορά του, την υγεία και την ασφάλειά του, τη συναναστροφή του με άλλους παρευρισκόμενους στο κατάστημα. Δεσμεύεται να επιδείξει το δέοντα σεβασμό στο χώρο, στο προσωπικό καθώς και να τηρήσει όλους τους κανόνες που ορίζονται σε κάθε κατάστημα. Κατανοεί πως είναι αποκλειστική του ευθύνη η έγκαιρη προσέλευση στο κατάστημα.

Κατανοεί και αποδέχεται πως σε περίπτωση που η συμπεριφορά του κατά την παραμονή στο κατάστημα κριθεί ακατάλληλη, στα πλαίσια της χρηστής συμπεριφοράς, ή αν προκαλέσει αδικήματα ή παρενοχλεί ή επηρεάζει την απρόσκοπτη παρουσία των υπολοίπων παρευρισκομένων, οι υπεύθυνοι του καταστήματος διατηρούν το δικαίωμα να του ζητήσουν να αποχωρήσει από το κατάστημα χωρίς να δικαιούται επιστροφή χρημάτων ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση.

Το ereserve.gr διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση που επιδειχθεί από χρήστη η συμπεριφορά της προηγούμενη παραγράφου, να μπλοκάρει την πρόσβασή του στις υπηρεσίες της πλατφόρμας, να διαγράψει εγγραφή τους ως μέλους και να μην επιτρέψει νέα κράτηση με τα στοιχεία του συγκεκριμένου χρήστη.

Το ereserve.gr διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες ή/και βίντεο) από τυχόν εκδηλώσεις που διοργανώνει, ως εργαλεία προβολής και προώθησης. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν το επιθυμεί, οφείλει να το δηλώσει ρητά κατά τη διενέργεια της κράτησής του, στο πεδίο των σχολίων. 


8. Πολιτική Ακυρώσεων

Ο χρήστης πραγματοποιώντας την κράτηση αποδέχεται την πολιτική ακύρωσης και μη εμφάνισης. Η ακύρωση της κράτησης από τον χρήστη επιτρέπεται το αργότερο έως δύο (2) ώρες πριν από την προκαθορισμένη ώρα της κράτησης που δηλώθηκε κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας πραγματοποίησης της κράτησης. Για την πραγματοποίηση της ακύρωσης, ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό αριθμό κράτησης που έλαβε με email/sms μετά την ολοκλήρωσή της. Η ακύρωση κράτησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν επιφέρει καμία συνέπεια για το χρήστη.

Σε περίπτωση μη εμφάνισης του χρήστη σε κατάστημα την προκαθορισμένη ώρα προσέλευσης, το κατάστημα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει κατά την ευχέρειά του τον κρατημένο χώρο. Ο χρήστης, σε περίπτωση καθυστερημένης εμφάνισης στο κατάστημα, έχει απωλέσει κάθε δικαίωμα που του παρέχεται από τη διενέργεια κράτησης μέσω του ereserve.gr και η εξυπηρέτησή του επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε καταστήματος.

Η μη εμφάνιση χρήστη σε ολοκληρωμένη κράτηση μέσω της πλατφόρμας μας, δίνει το δικαίωμα στο ereserve.gr να αποκλείσει τον χρήστη από κάθε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας και να μην επιτρέψει την πραγματοποίηση κράτησης με τα στοιχεία που δηλώθηκαν κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας.

Περαιτέρω αξίωση κατά του χρήστη που δεν εμφανίστηκε, από το ereserve.gr ή/και το κατάστημα δεν αποκλείεται.

9. Πληροφορίες Καταστημάτων

Οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στον παρόντα ιστότοπο λαμβάνονται από τα καταστήματα, κατά δήλωσή τους. Τα καταστήματα έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα και την ακρίβειά των, τη διαθεσιμότητα για κρατήσεις, την επικαιροποίηση και αλλαγή των σχετικών πληροφοριών.

Το ereserve.gr καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την εξακρίβωση και επαλήθευση των ανωτέρω πληροφοριών και παρέχει παράλληλα τη δυνατότητα υποβολής σχολίων και κριτικής αποκλειστικά στα εγγεγραμμένα μέλη του. Ουδεμία ευθύνη φέρει το site για οποιαδήποτε αναληθή, ανακριβή, παραπλανητική ή λανθασμένη πληροφορία που έλαβε από κατάστημα.

10. Κατάταξη και Σχόλια

Το ereserve.gr παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα υποβολής αξιολόγησης και σχολίων για κατάστημα. Ο χρήστης που επιλέγει αυτή τη δυνατότητα, δεσμεύεται ότι η αξιολόγηση και τα σχόλια γίνονται καλόπιστα, είναι αληθή και ανταποκρίνονται σε επίσκεψή του, έπειτα από χρήση της πλατφόρμας ereserve.gr στο συγκεκριμένο κατάστημα.

Η αξιολόγηση και τα σχόλια των χρηστών καταχωρούνται στον ιστότοπο για την ενημέρωση των χρηστών του για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την ποιότητα του κάθε καταστήματος. Το ereserve.gr διατηρεί το δικαίωμα να τα αξιοποιήσει κατά την ευχέρειά του, για σκοπούς προώθησης των υπηρεσιών του, καθώς και για δημιουργία σελίδας προτεινόμενων καταστημάτων.

Το ereserve.gr διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει, να αρνηθεί να δημοσιεύσει ή να διαγράψει σχόλιο, κατά την ευχέρειά του, ιδίως εάν αυτό είναι ψευδές, αναληθές, κακόβουλο, υβριστικό, περιέχει λόγο που υποκινεί το μίσος.

Παρέχεται σε κάθε κατάστημα η δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της υποβολής σχολίων και κριτικής στη σελίδα πληροφοριών του.

11. Προσωπικά Δεδομένα και Απόρρητο

Με τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου ο χρήστης συνάγεται ότι διάβασε και αποδεχέται πλήρως και ανεπιφύλακτα την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

11.1 Ο χρήστης ρητά επιτρέπει στο ereserve.gr να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email) για το σκοπό της διενέργειας της κράτησης, επιβεβαίωσής της, της επικοινωνίας σχετιζόμενης με αυτή, για προώθηση ειδικών προσφορών που πραγματοποιούνται από εμάς καθώς και για την αποστολή newsletter και ενημερωτικών δελτίων και μηνυμάτων που αφορούν το ereserve.gr και τις εκδηλώσεις του.

Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να απεγγραφεί από τα ενημερωτικά δελτία κ.λπ υποβάλλοντας τη σχετική φόρμα. Η Υπηρεσία έχει την υποχρέωση να εκπληρώσει το σχετικό αίτημα του χρήστη εντός 2 εργασίμων ημερών.

Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια τρίτου μέρους, ούτε θα παραχωρηθούν σε τρίτα μέρη για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του χρήστη.

11.2 Toereserve.grδιαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που καταχωρούν οι χρήστες των Υπηρεσιών μας, σύμφωνα πάντοτε με την ισχύουσα Νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις αποφάσεις της αρμόδιας αρχής και σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας και της Υπηρεσίας μας. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα ασφαλείας και οργάνωσης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, ώστε να προστατεύονται από περιπτώσεις κακής χρήσης, απώλειας, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά. Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών διατηρούνται από το ereserve.gr για εύλογο χρονικό διάστημα ή για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από τον ισχύοντα Νόμο.

Toereserve.grδιατηρεί σε αρχείο τα προσωπικά δεδομένα που παραχωρούν με τη συγκατάθεσή τους οι Χρήστες της Υπηρεσίας μας και τα επεξεργάζεται λαμβάνοντας κάθε δυνατό μέτρο για την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών σας.

Το ereserve.gr δηλώνει ρητά ότι δεν προχωρεί σε καμία συγκέντρωση και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων.

11.3 Η καταγραφή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη γίνεται αποκλειστικά για τη λειτουργία των Υπηρεσιών, για λόγους επιβεβαίωσης κρατήσεων, εξυπηρέτησης πελατών, διαχείρισης λογαριασμού χρήστη, στατιστικούς καθώς και για όσους ακόμη ρητά και περιοριστικά αναφέρονται στους Όρους και Προϋποθέσεις. Με τη συμμετοχή του χρήστη στις Υπηρεσίες του, ρητά συνάγεται ότι παραχωρείται η συγκατάθεσή του για την καταγραφή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του και για τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω.

Toereserve.grδύναται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία σε τρίτους μόνο σε περίπτωση ρητής συγκατάθεσης του Χρήστη, ή σε περίπτωση που το επιτάσσει και επιβάλει σχετικός Νόμος ή αρμόδια Αρχή.

Toereserve.grδεν φέρει καμία ευθύνη για τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών που καταχωρούνται σε ιστοτόπους ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες τρίτων μερών, στις οποίες κατευθύνεται ο Χρήστης με υπερσύνδεσμο (hyperlink), ή άλλο τρόπο, μέσω του παρόντος ισοτόπου.

11.4 Τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των άρθρων 11,12 και 13 του Ν.2472/1997 όπως ισχύει ασκούνται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου με επικοινωνία με τον αρμόδιο υπεύθυνο επεξεργασίας της Εταιρίας στο info@ereserve.gr

Ο χρήστης μπορεί να υποβάλλει σχετικά αίτηση, απευθυνόμενη στα στοιχεία επικοινωνίας του ereserve.gr η οποία πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από όλα τα αποδεικτικά έγγραφα ταυτότητάς του και την καταβολή του σχετικού τέλους που ορίζεται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Το ereserve.gr δικαιούται να χρεώσει σχετικό τέλος προκειμένου να παρέχει στο χρήστη τις σχετικές πληροφορίες.


12. Πολιτική Cookies

Το ereserve.gr χρησιμοποιεί cookies για τη λειτουργία του, με σκοπό την βελτίωση της εμπειρίας του εκάστοτε χρήστη. Με την πλοήγησή σας συνάγεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί την πολιτική cookies

13. Αποποίηση Ευθυνών

Βάσει των περιορισμών που ισχύουν σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, το ereserve.gr ευθύνεται μόνο για τυχόν άμεσες ζημίες τις οποίες υπέστη ή πλήρωσε ο χρήστης λόγω μη τήρησης των υποχρεώσεών μας σχετικά με τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες .


14. Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου, κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα ή οπτικοακουστικό υλικό συμπεριλαμβανομένων και των παρόντων όρων χρήσης και των παραρτημάτων τους, εκτός αν ορίζεται ρητά διαφορετικά, ανήκουν στο ereserve.gr.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή/και αναδημοσίευση, η εκμετάλλευση, η χρησιμοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή όλου του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου χωρίς την προηγούμενη, ρητή συγκατάθεση του ereserve.gr .


15. Σύνδεσμοι Τρίτων


To ereserve.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο κάθε είδους διαφήμισης, υπερσυνδέσμου (link / hyperlink) ή καταχώρησης τρίτου μέρους που γίνεται στον ιστότοπό μας και οδηγεί σε άλλους ιστοτόπους ή/και διαφημίζει άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες.


16. Λοιποί Όροι και Προϋποθέσεις

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν εκτός και εάν δεν συμμορφώνονται με υπερκείμενη διάταξη Νόμου. Στην περίπτωση αυτή, υπερισχύει ο Νόμος.

Στην περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων κριθεί άκυρο βάση ισχύοντος νόμου ή υπερκείμενης νομοθεσίας, το υπόλοιπο μέρος των Όρων παραμένει σε ισχύ, χωρίς το μέρος που κρίθηκε άκυρο.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, η Πολιτική Απορρήτου και η Πολιτική Ακυρώσεως διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια για επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που δεν μπορεί να επιλυθεί συμβιβαστικά και πηγάζει από τους Παρόντες Όρους, είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Το ereserve.gr διατηρεί το Δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο να τροποποιήσει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, την Πολιτική Ακυρώσεως και την Πολιτική Απορρήτου. Κάθε τυχόν τροποποίηση θα ισχύει μόνο μετά την ενημέρωση των χρηστών, είτε με δημοσίευσή της στον παρόντα ιστότοπο είτε με ενημέρωση μέσω email.

Η χρήση κάθε υπηρεσίας που παρέχεται από τον παρόντα ιστότοπο υπόκειται στους όρους χρήσης που ισχύουν κατά τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Συνιστάται στον χρήστη ο περιοδικός έλεγχος των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης για την ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενό τους και τυχόν αλλαγές.

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με το ereserve.gr οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν και στο info@ereserve.gr.


Newsletter

Κάνε εγγραφή στο ereserve.gr και γίνε ο πρώτος που θα μάθει για τις καταπληκτικές προσφορές μας.


Σχετικά με το ereserve.gr

Η διαδικτυακή πλατφόρμα e-Reserve δίνει για πρώτη φορά την δυνατότητα στους χρήστες της να πραγματοποιήσουν online κράτηση στον χώρο που επιθυμούν να διασκεδάσουν.

Αναζητήστε καινούρια μαγαζιά και ενημερωθείτε για τα event της πόλης. Κάντε online κράτηση, εύκολα, γρήγορα και επωφεληθείτε από τις μοναδικές μας προσφορές.

Επικοινωνήστε μαζί μας

sample+30 2310 314 636

 

sampleinfo@ereserve.gr

 

         Μαρτίου 100
         Θεσσαλονίκη

Επισκεψιμότητα

1.png0.png4.png5.png8.png8.png5.png
Σήμερα41
Εχθές40
Εβδομαδιαία186
Μηνιαία636
Συνολικά1045885

22-05-21